Kaip harmonizuoti santykius su antra puse ir aplinkiniais?
Nemokama paskaita 'Santykiai ir Aš'i jau balandžio 16d. 18 val - registruokis!

Reiki mokyklos filosofija

Reiki filosofija - ne tiek gydymo metodika, kiek malda

Reiki mokyklos filosofija reiki filosofija

Būtina suvokti, kad Reiki praktika – tai dvasinė praktika. Siela yra mūsų vedlys, ji žino, jaučia ir suvokia viską, tad dvasinė praktika nemoko sielos, dvasinė praktika yra skirta žmogui norinčiam pradėti ją girdėti. Dvasinė praktika, tai nuolatinis mokymasis savo dėmesį iš kūno ir proto kelti į savo širdį. 

Reiki – tai ne tiek gydymo metodika, kiek malda. Reiki seanso metu mes meldžiamės už žmogų, mes jo išvis negydome. Dedame reikiamoje vietoje rankas ir prašome: “Prašau Reiki išgydyti šį žmogų”. Sklendžia mintis, atsiranda sufleravimas ką reikia daryti, o gydo Reiki. 

Kai prašymas sklinda iš proto – Reiki komandos negirdi, kadangi tai – dieviškoji sąmonė. Kai prašymas plaukia tiesiai iš širdies, iš jos gelmių, pasiekiamas visiškai kitas Reiki praktikos lygmuo. Tai sąmoningumas. Kelias į Dievą eina per širdį. Čia ir prasideda dvasingumas.

Kelias į Dievą eina per širdį

Kai žmogus įsimylėjęs, jo protas “išsijungia”, dirba tik širdis. Tokios pat būsenos reikia ir užsiimant bet kokia dvasine praktika. Jei žmogus perskaito krūvas literatūros, stengiasi viską suprasti savo protu, jo smegenys niekada neatsakys į visus klausimus, nes proto visai kita paskirtis. 

Dvasinėje praktikoje dalyvauja tik jausmai ir pojūčiai. Todėl svarbiausia yra būti tam tikroje būsenoje. Kai žmogus stengiasi ezoterinius dalykus perprasti savo protu, dažnai viskas baigiasi nusivylimu, agresija, kritika ir nepagarba. Deja, dar niekas, perskaitęs medicinos enciklopediją, netapo gydytoju. Viename dideliame mieste akademikų surastumėte daugiausiai 10-15. Tai žmonės, kurie visą savo gyvenimą pašventė mokslui. O kiek žinome nušvitusių? Tad, jei akademiku tapti taip sunku, įsivaizduokite, kad nušvitusio žmogaus net vieno vienintelio tokiame mieste nerastumėte. Kelias į nušvitimą dar sudėtingesnis ir sunkesnis, nei akademiko, visą gyvenimą plušančio mokslo platybėse.

O kai kas nori savo protu perprasti ezoteriką ir tapti didžiais Reiki specialistais. Reiki praktika, tai žvilgsnis į savo vidų, todėl, kad Dievas yra mūsų viduje, o vidun daug kas pažvelgti nenori, vis dairosi kažkur ten…o ten nieko nėra. 

Svarbiausia – būsena

Štai pavyzdys iš gyvenimo. Indijoje pastatė atominę elektrinę. Visa buvo paruošta jos paleidimui, bet vyriausiasis inžinierius dėl kažko suabejojo, jo intuicija kuždėjo jam, kad kažkur yra problemų. Patikrino visas sistemas, bet jokių nesklandumų nerado. Vyriausiasis inžinierius užsispyrusiai tvirtino, kad problemų yra, tik, deja, jokia aparatūra to užfiksuoti negali. Kažkas pasiūlė pasikviesti Atsiskyrėlį Jogą. Pakvietė. Jis atėjo, pasitiesė savo demblį vidury atominės elektrinės ir ėmė melstis. Pusvalandį meldėsi, valandą, dvi. Po dviejų valandų atsiskyrėlis pakilo ir ėmė pasakoti kur ir kas elektrinėje negerai, tiksliai nurodė konkrečias vietas. Specialistai patikrino. Būtent tose vietose ir rado gedimus. Paklausė atsiskyrėlio, kodėl jis taip ilgai meldėsi, kodėl taip ilgai nustatinėjo problemines vietas. Šis atsakė: “Man penkių minučių užteko, kad išsiaiškinčiau visas nesklandumų vietas. Tik valandą sugaišau, kol įėjau į tam tikrą būseną, ir valandos reikėjo iš jos išeiti”. Tad svarbiausia – būsena.

Kiek laiko Jus lydi įsimylėjimo jausmas, kai įsimylite? Jūs patiriate šio jausmo piką, kai apkabinate ar bučiuojate mylimą žmogų. Po kiek laiko tas jausmas aprimsta, kol galiausiai jus ši būsena apleidžia. Net mylėdami mes išgyvename skirtingas būsenas.

Todėl subtilių dvasinių praktikų metu, išgyvenant jausmų antplūdį, labai svarbi yra Jūsų būsena. Protas suranda daugybę argumentų. Kiekviename iš mūsų vyksta proto ir sielos kova. Siela pavaldi savo valdžiai. Ji surišta su Dievu. Ji visada kalba atsargiai, švelniai, tarsi pasufleruodama: “O gal šiandien neik tuo taku?” O protas ryžtingai pasako: “Pasakiau tau: eik tiesiai ir pasuk į dešinę!” Protas kalba įsakmiu balsu, jis turi apie viską savo nuomonę. O siela neįsakinėja, ji visada pataria. Tai tarsi mūsų vidinis balsas ir sąžinė, kuri kartais nubunda ir pataria. Ji nenurodo ką ir kaip turime daryti, tik leidžia pasirinkti, nes siela – tai Dievo dalelė.

Vidinė erdvė

Mes kiekvienas turime vidinę erdvę. Ta erve galima aprėpti visą šalį! Būdami reikiamoje būsenoje Jūs galite visą šalį sutalpinti savo širdyje ir apkabinti kiekvieną jos gyventoją. Tai – būsena.  Ir šalis širdyje tilpo ir žmogų kiekvieną apkabinote. O pabandykite tai padaryti savo protu, tai net kaimynas “netilps”.

Žmonės domisi dvasinėmis praktikomis, bet bėda ta, kad auklėjami jie buvo tokiais laikais, kai  jų išsilavinimas, pasaulėžiūra, auklėjimas teigia tik viena – visko galima pasiekti protu. Bet kokią formulę žinyne galima susirasti, bet kokių žinių iš knygų pasisemti. Tad ir ezoterinių žinių jie ieško specifinėje literatūroje. O čia kiekvienas autorius aprašo savo jausmus ir išgyvenimus. 

Ar gali kitas žmogus taip pat jausti? Jei bus kalbama apie kokį nors metalą ar akmenį, Jūs viską suprasite. Bet jei kažkas pradės pasakoti apie savo maldas, jausmus ir pojūčius, kuriuos išgyvena, kiekvienas, perskaitęs tai, supras savaip. Todėl skaitant vieną ir tą pačią “Bhagavatgitą” antrasis Krišna dar negimė. Jei ir gimė Krišna, tai Jis parašė savo knygą. 

Visi pranašai Žemėn atėjo skirtingu laiku, kalbėjo apie tą laikmetį, tuos žmones, kurie tuo metu egzistavo. Šiandien užgimęs Šventasis kalbės apie savo laikmetį. Gal Jūs ir būsite tas Šventasis, nes visas šventumas ir yra mūsų viduje, tik visa priklauso nuo to, kaip Jūs eisite to šventumo link. 

Suprasti ir suvokti tai yra esminis skirtumas tarp mokymosi ir dvasingumo. Dvasinėje praktikoje mokomės suvokti, o po to supratimas ateina savaime.

Jūsų viduje slypi ypatingos galios

Reiki praktikos metu nesimokome daryti stebuklų. Žmogus neprivalo tapti gyduoliu ir gydyti ligonius. Praktikuodami Reiki mes atveriame tas galimybes, kuriomis mus apdovanojo Dievas. Jūs apie tas galimybes nieko nežinote, nesimokėte šių dalykų mokykloje. 

Jūsų viduje glūdi ypatingos galios, su kuriomis ir norime Jus supažindinti savo Reiki seminarų ir užsiėmimų metu. Kad žinotumėte, jog Jūsų viduje yra dieviškoji vaistinė, Jūsų viduje Dievas įkurdino gydytoją ir patį didžiausią išminčių, kuris yra sukaupęs visų savo reinkarnacijų patirtį. Tai Jūsų siela. Ji sukaupusi begalinę patirtį, o Jūsų smegenys tuoj po gimimo buvo visiškai tuščios. Jose kaupėsi ta patirtis, kurią nuo gimimo iki šios dienos įgijote šiame gyvenime. Tad jei naudositės tik savo proto žiniomis, teks tenkintis tik ta patirtimi, kurią įgijote tik šiame gyvenime. 

Visi atsakymai į klausimus, kylančius šeimyninio, dvasinio, dalykinio gyvenimo srityse bus pagrįsti tik šio gyvenimo patirtimi ir tikrai ne visada bus teisingi. Nuo gimimo iki šios dienos patirtos įvairios baimės, nuoskaudos, įgyti kompleksai, informacija, pasiekianti Jus iš aplinkos – visa tai absorbavo Jūsų protas. Reiki praktika moko resursus srendimams ir augimui rast savo viduje, sielos lygmenyje

Sielos pažinimas vyksta per meditaciją

Išmokę naudotis savo sielos patirtimi, sukaupta per visas jos reinkarnacijas, dažnai priimsite teisingus sprendimus, nors protas tam gal ir priešinsis. 

Sielos pažinimas vyksta per meditaciją. Meditacija – tai sielos patirties informacijos perkėlimas į Jūsų sąmonę tam tikrų aplinkybių metu kontroliuojant savo būseną. Kai protas klausia, meditacijos metu siela duoda atsakymą. Po meditacijos atsakymą atsimena protas. Siela, meditacijos metu atlikusi užduotį ir atsakiusi į klausimą, išeina iš meditacinės būsenos. Būsena, primenanti meilės piko būseną, trunka vos keletą minučių.

Kai kas išreiškia nuomonę, kad meditacijos metu reikia “išjungti” protą. Mūsų mokymas tam prieštarauja. Protu reikia naudotis ir būtina jį teisingai lavinti. Tam jis ir duotas, kad įsimintume savo patirtis. Vieno tik reikia vengti – protas neturi mums diktuoti ir visko kontroliuoti. 

Kai vadovaujamės tik protu, mes kenčiame. O mus mokė ir moko nuo pat gimimo – reikia visada pasikliauti ir vadovautis tik protu. O kur ir kaip mus moko, kad ir siela tame dalyvauja? Nuo gimimo įvairiausiose institucijose mokomės ir laviname savo protinius sugebėjimus. Jei šalia lygiagrečiai taip rūpintumės savo sielos vystymu ir ugdymu, mūsų viduje įsiviešpatautų harmonija, nusistovėtų balansas.

Reiki praktika tai būsena perduodama iš Mokytojo mokiniui

Vedamuose Reiki seminaruose, Reiki seansų ir praktinių užsiėmimų metu mokome žmones ne tik Reiki metodikos, bet ir suprasti save, savo prigimtį, padėti  sukurti vidinį balansą.

Mokome rasti balansą savo pojučiuose ir išgyvenimuose. Mokymai padeda įgyti naujų žinių, atrasti naujus pojūčius, suvokimus, tačiau mokymai užima mažą dalį mūsų kasdienybės

Tad Reiki praktika yra gyvenimo būdas, filosofija, kurią nešamės per savo kasdienybę, mokomės taikyti buityje. Tai naujas žvilgsnis į mus supantį pasaulį, kuriame nuolat kyla nauji iššūkiai ir pamokos, tad nuolatinis vidinės būsenos auginimas, betarpiškas bendravimas su Reiki Mokytojais leidžia augti tiek materialiame pasaulyje, tiek savoje sielovadoje.

Indijoje yra posakis – kad ir kiek šviesos skleistų milijonas mėnulių ar milijonas saulių, be Mokytojo visvien bus tamsu. Be Mokytojo žmogus dažnai nepajunta to trapaus virpesio, einančio iš širdies. 

Mokytojas dalinasi būsena, kuri ir yra dvasinės praktikos fundamentas. Jis padeda žmogui nepasimesti savo paties Ego labirintuose, reikiamu metu parodydamas kryptį, o kelią renkamės patys. Mokytojas ir mokymai yra kaip KET taisyklių ir kelio ženklų pažinimas, o Mokytojas, kaip ir geras vairavimo instruktorius, moko kaip ta tvarka vadovautis.