Kaip harmonizuoti santykius su antra puse ir aplinkiniais?
Apie tai išsamiai nemokamoje paskaitoje 'Santykiai ir Aš" - registruokis dabar!

“Šeimos santykiai. Širdies čakros atvėrimas” Knyga

Nauja knyga! “Šeimos santykiai. Širdies čakros atvėrimas”

“Šeimos santykiai. Širdies čakros atvėrimas" Knyga

“Aš” ir “Mes”

Kai vieno žmogaus septyni „AŠ“ – čakros – susijungia su septyniais kito žmogaus „AŠ“, gaunasi „MES“ (septynios MES sėklos). Kai nėra žodžio „MES“, nėra šeimos, kai vienas nenori tapti septyniais „MES“, tada šeimoje kyla konfliktas. Kuriant šeimą vyksta dviejų žmonių apsijungimas septyniuose lygmenyse. Jei kažkuriame lygmenyje yra problemos, žmonėms nejauku, tai atsispindi ir šeimoje, sukelia bendrą diskomfortą. Kai vienas iš sutuoktinių neatitinka kito „AŠ“, manoma, kad šeima susirgo. Energetinis vienetas „šeima“ panaši į energetinį vienetą „žmogus“. Jei pastarojo kūne sutrinka vienos iš čakrų veikla, jis suserga ar jaučia diskomfortą. Šeima, kaip gyvas organizmas, jaučia diskomfortą arba suserga, jei pažeidžiama energijos apykaita čakrų lygmenyje.

Kai du žmonės susijungia, gimsta šeima, auga „MES“. Šis „MES“ formuojasi kiekvienoje iš septynių čakrų. Jei bet kurio sutuoktinio viena iš čakrų pažeista, tada atitinkama antrosios pusės čakra jaučia disbalansą. Jį mes ir jaučiame. Tas jausmas pradeda įtakoti ir mūsų šeimą. Tokia būklė ir nepatogumas gali turėti įtakos ir kitoms čakroms. Tada žodis „MES“ pasitraukia iš šeimyninių santykių, o „AŠ“ išauga ir lieka tiktai „AŠ“.

Kodėl tarp vyro ir žmonos išnyksta „MES“? Svarbiausia priežastis – mūsų ego. Jo „MES“ virsta į „AŠ“. Kuo didesnis ego, tuo didesnis „AŠ“, kuo mažesnis ego ir daugiau nuolankumo, tuo daugiau „MES“, kuo daugiau „MES“, tuo stipresnė sąjunga, kuo daugiau vieno sutuoktinio „AŠ“ nori, laukia ir t.t. iš kito sutuoktinio, tuo greičiau nyksta „MES“. Kai žmogaus jausmuose, mentaliniuose pojūčiuose, vidiniuose apmąstymuose egzistuoja „AŠ“, tada toks žmogus negali turėti šeimos. Kuo didesnis „AŠ“, tuo mažesnis „MES“ ir žymiai sudėtingiau sukurti šeimą. Iš tiesų, tai pats paprasčiausias vidinis jausmas. Savęs suvokimas, savo vidinių būsenų atsekimas – tai subtilybės. Niekas, išskyrus tave patį, nežino, kas tavo viduje, kaip tu mąstai, priimi sprendimus ir gyveni. Kokios mintys tavyje kyla, pavyzdžiui perkant apelsinus? Aš perku savajam „AŠ“ ar perku „Mums“. Tu galvoji ir įsivaizduoji, kaip jūs kartu juos valgysite. Kartais išoriškai žmogus demonstruoja „MES“, o viduje skamba tik „AŠ“. Jei išoriškai, tu rodaisi kaip „MES“, o viduje tu vis vien išlaikai „AŠ“, „Man“ būseną, tuomet visi tavo veiksmai nukreipti į „MES“ tiesiog neveikia. Mūsų likimui įtakos turi mūsų vidinė būsena.

Mūsų gyvenime vyksta ne tai ką mes kalbame, mūsų gyvenime atsispindi karma: ką mes jaučiame ir ką mąstome viduje. Pasistenkite, kad „MES“ netaptų tik žodžiais. Žmogus, kurio viduje skamba tik „AŠ“, šeimą supranta šiek tiek kitaip. Jei žmogaus viduje yra „MES“ būsena, jo šeimos suvokimas teisingas. Kas viduje nepraranda „MES“ būsenos, tas visada gyvena šeimoje ir su šeima. Sudėtingose šeimos situacijose jis mokosi romumo, kantrybės ir tai žymiai sunkiau, nei vienuolio gyvenimas. Šeimyninis vienuolis labiau pažengęs, nei vienuolis vienuolyne. Vienuolis vienuolyne – silpnas, nuo išbandymų pabėgęs žmogus. Šeimos „vienuolis“ būtent šeimoje mokosi gerumo, nuolankumo, atleidimo ir kantrybės. Jis atidirba savo karmines skolas šioje šeimoje, jis skolingas savo šeimos nariams, todėl jis turi būtent šią šeimą. Jis atidirba savo karmines skolas visuomenėje, dirbdamas tam tikrame darbe ir gyvendamas su šeima. Būtent dėl to Dievas suteikė jam gyvybę šiame kūne. Kai šeima miega, jis randa valandą, dvi meditacijai. Tokį vienuolį Dievas vertina labiau nei tą, kuris pabėgo nuo savo pareigų.

Todėl šeimos „vienuolio“ meditacijos valanda prilyginama 24 valandų meditacijai vienuolyne, nes jis be viso kito atidirba savo karmą. Jei mes niekam nebūtume skolingi, mes būtume rojuje, tada mums čia Žemėje nebūtų kas veikti. Mes atėjome į šią svetingą planetą tam, kad atsiskaitytume už skolas. „AŠ“ arba „MES“ jausmais niekur neprekiaujama, niekas jėga jumyse to neįdės. Tai labai „asmeninis jausmas“. Jis ateina gimus ir formuojasi šeimoje, mūsų sociume, bet tuo pat metu nebūtinai kiekvienas „sugers“ tą jausmą į save, nes tai kiekvieno individualus pasirinkimas. 

Energijos mainai poroje

Du įsimylėję žmonės, tarp kurių energijos mainai vyksta meilės lygmenyje, gali ilgai žiūrėti vienas į kitą, ilgai bučiuotis, gali ilgai bendrauti. Staiga šie energijos mainai dėl kažkokios nuoskaudos nutrūksta. Jis nepanoro jos apkabinti, ji nepanoro jam nieko sakyti, į akis vienas kitam nežiūri, vaikšto susipykę dvi dienas, tris, ketvirtą dieną kažkas kažką pasakė – ir rietenos. Visa susikaupusi energija išėjo, įvyko energijos mainai, po to jie apkabino vienas kitą, paverkė ir santykiai vėl pasitaisė. Kas įvyko? Jie priprato prie energijos mainų, o mainai staiga sustojo. Rietenų metu vis vien įvyko energijos mainai ir jiems palengvėjo. 

Šeimos, kuriose pastoviai vyksta energijos mainai, gyvena ilgiau. Jei žmonės įsimyli vienas kitą, tarp jų prasideda energijos mainai, kurie vyks visą gyvenimą. Manai gali vykti bučiuojantis, mylintis, rūpinantis vienas kitu, kalbant ir išklausant, išsakant emocijas ir suprantant. Jei energijos mainai užsiblokavo, mainai bet kokiu atveju įvyks – rietenų ar muštynių metu. Ydingi įpročiai šeimose atsiranda tada, kai tokie mainai nevyksta. Šeimoje viskas priklauso nuo moters ir šeimos žlugimas dažnai įvyksta dėl moters. Kiekviena šeima išgyvena savo krizes. 

Jaunuoliai iki vestuvių susitinka retai. Kol jie nesimato, jie nuolatos galvoja vienas apie kitą. Išsiskyrus, jų lauke kaupiasi energija. Susitikę jie bučiuojasi, apsikabina, taria švelnius žodžius, taip jie vienas kitam perduoda energiją, po to namo grįžta išsekę, lyg visą dieną būtų „tampę plytas“. Bučiniais perduodama aukšto lygmens energija, o lytinių santykių metu energija perduodama visa apimtimi. Jei energija perduodama septynių čakrų lygmenyje, tada poros santykiai perauga į santuokinius santykius, jei energija blokuojama pirmosiose čakrose, tada santuokiniai ryšiai nesivysto. Energijos mainai prasideda nuo tada, kai žmonės susitinka ir pirmosios čakros lygmenyje vyksta vienas kito pritraukimas. Antrosios čakros lygmenyje vyksta lyginimas. Trečiosios – vyksta emociniai mainai, ketvirtosios – susijungia širdys. Jei susijungia širdys, tada žmonės prisiriša vienas prie kito ilgam. Jei energija pakilo aukščiau, iki Gerklės čakros, tada vyras pasiperša moteriai. Jei energija pakyla dar aukščiau, iki Trečiosios akies čakros, tada tarp jų atsiranda supratimas, ateina Dievo palaiminimas. Jei žmonės santuoką registruoja tik santuokų rūmuose, jų sąmonė dar nepakilo iki Trečiosios akies čakros, nors vis vien šis procesas vyksta. Kartais praeina trisdešimt – keturiasdešimt metų, kol žmonės nusprendžia tuoktis bažnyčioje. 

Moteris - šeimos centras

Žodis „Žemė“ moteriškos giminės. Ji duoda gyvybę, visus maitina ir visus pakenčia. Žemės centre yra magma. Moteris panaši į Žemę, kurioje yra tas „kažkas“ – magma. Vyrą galima įsivaizduoti kaip apvalkalą aplink savo moterį – Žemę. Jei magma išeis iš Žemės centro, Žemė negalės egzistuoti. Gamta sutvėrė druską būti sūria, o cukrų – saldžiu. Taip ir moteris: kur ji bedirbtų, kuo ji bebūtų, šeimoje ji turi išlikti moterimi.  

Žemėje yra vyriška ir moteriška prigimtis. Savo viduje mes mąstome kaip moteris arba kaip vyras. Vyras iš prigimties patinas, moters visai kitokia paskirtis. Moteris, juo labiau ištekėjusi, kas keturiasdešimt dienų turi keisti savo įvaizdį, rūbus, šukuoseną, tada vyras joje matys naują patelę ir jį visada trauks jo moteris. Tuo paaiškinamas didžiulis moterų grožio salonų kiekis, iki 90% pinigų moteris išleidžia kosmetikai, pastoviam įvaizdžio keitimui, nesąmoningai taip daro apie 60 % moterų, kurios sėkmingai gyvena santuokoje. Jos stebėjo kaip elgiasi jų motina, senelė, todėl šeimoje išliko moterų tradicija pastoviai rūpintis savimi. Šeimose, kur tokios tradicijos nėra, kančia taip pat perduodama ir kartojama iš kartos į kartą. Nieko blogo, jei vyras vaikšto į grožio saloną, taip jis pritraukia prie savęs žmoną. Jeigu žmona turi vyriškų savybių, jam teks perimti moteriškąsias savybes, tam, kad kokiu nors būdu sustiprintų šeimą. Jei vyre vyrauja moteriška prigimtis, jis sau ieško žmonos su vyriška prigimtimi, nes jei jis stengsis išlikti vyru, jų šeima iširs.

Pradėkite mylėti save, tada ir jus mylės. Jei jūs savęs nemylite, kas jus mylės? Moteris, kurią lydi sėkmė, turi savo paslapčių. Jei moteriai nesiseka asmeniniame gyvenime, jai reikia keisti ne tik išorę, bet ir savo pasaulėžiūrą, mąstymą, tik tada gyvenime būtinai kažkas pasikeis. Keiskitės! Keiskitės iš išorės, iš vidaus, ir jūsų gyvenimas būtinai pasikeis.